طــرفــداران بـــارسلـــونـــا در این وبلاگ تمام اخبار در مورد بارسلونا و تصاویر بازیکنان بارسلونا و برخی از گلهای بارسا قرار دارد http://barca2011.mihanblog.com 2019-09-18T16:14:55+01:00 text/html 2012-02-21T03:32:44+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری فهرست 10 لیگ ممتاز اروپا در قرن جاری http://barca2011.mihanblog.com/post/12110 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">فدراسیون آمار و تاریخ فوتبال جهان اعلام کرد انگلیس صاحب بهترین لیگ فوتبال قاره اروپا در قرن 21 است.<br></font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00026013.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-21T03:31:38+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری پله: سبک بارسلونا الگوی آینده فوتبال است http://barca2011.mihanblog.com/post/12109 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">پله اسطوره فوتبال برزیل با اعتقاد به اینکه در نهایت مهارت بر قدرت فائق خواهد آمد، گفت: امیدوارم تیم های آینده فوتبال از سبک بازی بارسلونا تقلید کنند.&nbsp;<br></font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00004388.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-21T03:30:10+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری حمایت بازیکنان بارسلونا از گواردیولا http://barca2011.mihanblog.com/post/12108 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">بازیکنان بارسلونا ابراز امیدواری کردند که پپ گواردیولا قراردادش را تمدید کند و در کنار تیم بماند.&nbsp;<br></font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00031622.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-21T01:54:43+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری مسی:امیدوارم که گواردیولا قراردادش را تمدید‌کند http://barca2011.mihanblog.com/post/12107 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">ستاره آبی ـ اناری‌ها بعد از درخشش مقابل والنسیا ابراز امیدواری کرد گواردیولا قراردادش را با بارسلونا تمدید کند.</font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00019021.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-21T01:51:02+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری برتری پرگل بارسا برابر والنسیا http://barca2011.mihanblog.com/post/12106 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">تیم بارسلونا به لطف درخشش مسی توانست با نتیجه پرگل 5 بر یک والنسیا را در هم شکند.</font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00036862.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-18T15:36:09+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری تصاویر بازی بایرن لورکوزن1-3بارسلونا http://barca2011.mihanblog.com/post/12105 <br><img style="width: 527px; height: 662px; " src="http://www.pic1.iran-forum.ir/images/up1/24179131218083525157.jpg"><br><br><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242); font-size: medium; display: inline ! important; float: none; ">عكس ها در<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242); font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); ">ادامه مطلب</span><span style="color: rgb(51, 51, 51); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242); font-size: medium; display: inline ! important; float: none; "><span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span>&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; تعداد 20 عدد&nbsp; &nbsp; &nbsp;<span class="Apple-converted-space">&nbsp;</span></span><span style="font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(242, 242, 242); font-size: medium; color: rgb(255, 0, 0); ">نظر دهید</span><br> text/html 2012-02-18T13:33:52+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری رسیدگی لورکوزن به مجادله بر سر پیراهن "مسی" http://barca2011.mihanblog.com/post/12104 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">مدیر ورزشی تیم فوتبال بایرلوکوزن گفته که به مجادله دو بازیکن این تیم بر سر پیراهن "لیونل مسی" رسیدگی خواهد کرد.</font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00026050.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-17T11:40:23+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری والدس: پیکه بهترین مدافع دنیاست http://barca2011.mihanblog.com/post/12103 <h1 style="font-size: 28px; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(90, 90, 90); font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); "><br></h1><h2 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(90, 90, 90); font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); ">دروازه بان باتجربه بارسلونا معتقد است که هم تیمی جوانش بهترین مدافع دنیاست<img alt="Victor Valdes - Barcelona" src="http://u.goal.com/158100/158120hp2.jpg" style="border-width: 0px; border-style: none; color: rgb(90, 90, 90); font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 11px; font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 525px; height: 326px; "></h2><p style="color: rgb(26, 39, 50); font-family: Arial,sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 25px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; ">ویکتور والدس، دروازه بان باتجربه بارسلونا در صحبتهایی اعلام کرد که جرارد پیکه، هم تیمی جوانش بهترین مدافع دنیاست.</p><p style="color: rgb(26, 39, 50); font-family: Arial,sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 25px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right; ">این درحالی است که پیکه در هفته های اخیر فاصله زیادی با روزهای اوج داشته و دردیدار سه شنبه گذشته تیمش مقابل بایرلورکوزن درترکیب تیم کاتالان جایی نداشت و از سکوها بازی را تماشا کرد</p> text/html 2012-02-17T08:51:44+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری گزارش روز: مشکلات روزهای اول مسی برای بازی در بارسا http://barca2011.mihanblog.com/post/12102 <h1 style="font-size: 28px; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(90, 90, 90); font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></h1><h2 style="font-size: 16px; font-weight: bold; margin: 0px 0px 12px; color: rgb(90, 90, 90); font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);">مسی تا 15 فوریه سال 2002 می بایست درانتظار رهایی از بند مصدومیت و همچنین درانتظار تائیدیه اتحادیه فوتبال آرژانتین برای حضور او در فوتبال اسپانیا می ماند<img alt="Champions League, Bayer Leverkusen vs FC Barcelona, Lionel Messi" src="http://u.goal.com/167800/167854hp2.jpg" pxz:uid="1230c3c963d-1" style="border-width: 0px; border-style: none; color: rgb(90, 90, 90); font-family: Helvetica,Arial,sans-serif; font-size: 11px; font-style: italic; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); width: 527px; height: 327px;"></h2><br><p style="color: rgb(26, 39, 50); font-family: Arial,sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 25px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;">لیونل مسی، ستاره آرژانتینی باشگاه بارسلونا اکنون ستاره و بازیکن شماره یک تیم کاتالان است. او هنوز پا به 25 سالگی نگذاشته ولی کارنامه ورزشی درخشانی دارد و درخشش او بعد از نگاه به بیوگرافی مملو از سختی و بیماری او به مراتب بیشتر خواهد شد.</p><p style="color: rgb(26, 39, 50); font-family: Arial,sans-serif; font-size: 18px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: 25px; orphans: 2; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255); text-align: right;">با درنظر داشتن تمام روزهای خوب و بد مسی، می توان او را یکی از مهمترین بازیکنان تاریخ دنیای فوتبال دانست</p> text/html 2012-02-17T08:49:46+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری والدس: از نبودن ژاوی ضربه خوردیم http://barca2011.mihanblog.com/post/12101 <table id="NewsTable" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: 2; text-align: right; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 2; word-spacing: 0px; background-color: rgb(255, 255, 255);" width="95%" align="center" bgcolor="white" border="0" cellpadding="2" cellspacing="0"><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px;"><br><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px;" align="justify"><font color="#000000" face="tahoma" size="2">دروازه‌بان اول تیم فوتبال بارسلونا اسپانیا گفت: متاسفانه در بازی‌های اخیر از نبودن ژاوی ضربه خورده‌ایم.</font></p></td><td align="left" valign="top"><img src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00025419.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px;" width="200" height="150"></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-16T16:03:21+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری والدس: هنوز می توانیم قهرمان لالیگا شویم http://barca2011.mihanblog.com/post/12100 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">بارسا این هفته 3-2 مقابل اوساسونا شکست خورد و با پیروزی 4-2 رئال مقابل لوانته، اختلاف در صدر جدول لالیگا به 10 امتیاز رسید.</font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00036180.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-16T16:01:37+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری ژاوی: مصدومیتم جدی نیست http://barca2011.mihanblog.com/post/12099 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">این ستاره 32 ساله در دقایق پایانی دیدار مقابل ویارئال دچار آسیب دیدگی شد و در 5 دیدار اخیر تیمش تنها یک بار به میدان رفت.</font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00036497.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-16T15:58:21+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری بازگشت آفلای به تمرینات بارسا http://barca2011.mihanblog.com/post/12098 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">این مهاجم سرعتی که توانایی بازی در میانه میدان را دارد، در تمرینات ماه سپتامبر از ناحیه لیگامنت زانوی چپ دچار آسیب دیدگی شد و تحت عمل جراحی قرار گرفت.</font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00032369.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-16T15:55:33+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری مسی در آستانه ثبت یک رکورد دیگر http://barca2011.mihanblog.com/post/12097 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">مسی، در آستانه ثبت رکورد جوان ترین بازیکن تاریخ بارسا با 200 بازی در لالیگا است.</font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00034023.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table> text/html 2012-02-16T15:53:07+01:00 barca2011.mihanblog.com علی قندری گواردیولا: مربی جذابترین تیم دنیا هستم http://barca2011.mihanblog.com/post/12096 <table border="0" align="center" width="95%" cellpadding="2" cellspacing="0" id="NewsTable" bgcolor="white" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 11px; text-align: right; "><tbody><tr valign="top"><td valign="top"><p style="margin-top: 10px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font color="#0b435d" face="arial" size="3"><b><br></b></font><br></p><p align="justify" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; "><font face="tahoma" color="#000" size="2">قرارداد کنونی گواردیولا با بارسلونا تا پایان رقابتهای این فصل اعتبار دارد و این روزها صحبتهایی درمورد حضور او روی نیمکت مربیگری اینتر به گوش می رسد.</font></p></td><td align="left" valign="top"><img width="200" height="150" src="http://www2.varzesh3.com/admin/asp/Picture/00033546.jpg" style="margin-top: 0px; margin-right: 0px; margin-bottom: 0px; margin-left: 0px; padding-top: 0px; padding-right: 0px; padding-bottom: 0px; padding-left: 0px; border-top-width: 0px; border-right-width: 0px; border-bottom-width: 0px; border-left-width: 0px; "></td></tr></tbody></table>